• Hải Khánh

Công ty Luật và Sở hữu trí tuệ ANPHAMCO

Logo: Công ty Luật và Sở hữu trí tuệ ANPHAMCO
Tên website: Công ty Luật và Sở hữu trí tuệ ANPHAMCO - http://www.anphamco.com.vn -
Thông tin mô tả: Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực Sở hữu Trí tuệ và Tư vấn kinh doanh. Tư vấn các vấn đề liên quan đến thủ tục xác lập và thực thi quyền Sở hữu Công nghiệp, cung cấp dịch vụ liên quan đến tất cả các đối tượng sở hữu công nghiệp bao gồm Sáng chế, Kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý..
Ngày đăng ký: Sun, 14 Mar 2010 20:29:36 GMT
 
Sửa thông tin