• Hải Khánh

Ageless - Tư vấn & Đại diện sở hữu trí tuệ

Logo: Ageless - Tư vấn & Đại diện sở hữu trí tuệ
Tên website: Ageless - Tư vấn & Đại diện sở hữu trí tuệ - http://ageless.com.vn -
Thông tin mô tả: Ageless là một công ty họat động chuyên nghiệp trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, có chức năng Tư vấn & Ðại diện cho doanh nghiệp trong việc: Xác lập & bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và Nước ngoài; Tư vấn xây dựng & phát triển thương hiệu...
Ngày đăng ký: Sun, 14 Mar 2010 20:24:50 GMT
 
Sửa thông tin