• Hải Khánh

Ageless - Công ty Tư vấn & Đại diện Sở hữu Trí tuệ Trường Xuân

Logo: Ageless - Công ty Tư vấn & Đại diện Sở hữu Trí tuệ Trường Xuân
Tên website: Ageless - Công ty Tư vấn & Đại diện Sở hữu Trí tuệ Trường Xuân - http://ageless.com.vn/Trangchu.asp -
Thông tin mô tả: Ageless là một công ty họat động chuyên nghiệp trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, có chức năng Tư vấn & Ðại diện cho doanh nghiệp trong việc: Xác lập & bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và Nước ngoài; Tư vấn xây dựng & phát triển thương hiệu...
Ngày đăng ký: Sun, 14 Mar 2010 20:24:30 GMT
 
Sửa thông tin