• Hải Khánh

Bản đồ trên Web

Logo: Bản đồ trên Web
Tên website: Bản đồ trên Web - http://www.danangeinfo.com -
Thông tin mô tả: Trung Tâm Tin học bưu điện thành phố Đà Nẵng xin giới thiệu một sản phẩm phần mềm mới: Chương trình quản lý hệ thống thông tin thành phố Đà Nẵng bằng bản đồ trên Web, gọi tắt là DanangEInfo (Đ
Ngày đăng ký: Sun, 14 Mar 2010 15:21:49 GMT
 
Sửa thông tin