• Hanoi Elite hotel

Công ty TNHH Tân Đồng Minh

Logo: Công ty TNHH Tân Đồng Minh
Tên website: Công ty TNHH Tân Đồng Minh - http://basao.com.vn -
Thông tin mô tả: Ngân hàng bản đồ trực tuyến cung cấp một khối lượng bản đồ và cơ sở dữ liệu về 61 tỉnh thành của Việt Nam với rất nhiều thông tin chung và đặc thù, được cập nhật theo nhiều nguồn khác nhau từ những yêu cầu hoặc thay đổi trong thực tế tạo ra một cơ sở dữ liệu bản đồ tổng thể, thống nhất và chính xác.
Ngày đăng ký: Sun, 14 Mar 2010 11:26:57 GMT
 
Sửa thông tin 
[X] Close
Sao nhí