• Hanoi Elite hotel

Condex - Niên giám Xây dựng

Logo: Condex - Niên giám Xây dựng
Tên website: Condex - Niên giám Xây dựng - http://www.trangxaydung.com.vn -
Thông tin mô tả: Giới thiệu niên giám TRANG XÂY DỰNG, niên giám về những sản phẩm và dịch vụ chuyên ngành xây dựng toàn diện, đầy đủ và chi tiết nhất tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp một "chợ phổ biến" cho ngành xây dựng Việt Nam - tạo ra nơi giao thương lý tưởng cho các chủ đầu tư, nhà sản xuất, người bán, đại lý, nhà phân phối, nhà cung cấp, nhà thầu và những nhà cung cấp dịch vụ chuyên ngành gặp gỡ và vươn đến thị trường mục tiêu.
Ngày đăng ký: Sun, 14 Mar 2010 11:24:15 GMT
 
Sửa thông tin 
[X] Close
Sao nhí