• Hải Khánh

Thương vụ Mỹ tại VN

Logo: Thương vụ Mỹ tại VN
Tên website: Thương vụ Mỹ tại VN - http://www.buyusa.gov/vietnam/vi -
Thông tin mô tả: Giới thiệu các đối tác tiềm năng của Hoa Kỳ; * Mời các doanh nghiệp Việt Nam tham dự các chương trình do Thương vụ Hoa Kỳ tổ chức; * Cung cấp thông tin về các hội chợ và triển lãm thương mại thuộc những lĩnh vực mà các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm; * Mời các doanh nghiệp Việt Nam đăng ký vào ngân hàng dữ liệu của Thương vụ Hoa Kỳ, v.v.
Ngày đăng ký: Sat, 13 Mar 2010 10:51:54 GMT
 
Sửa thông tin