• Hanoi Elite hotel

Trung tâm Xúc tiến Thương mại -Du lịch Bắc Ninh

Logo: Trung tâm Xúc tiến Thương mại -Du lịch Bắc Ninh
Tên website: Trung tâm Xúc tiến Thương mại -Du lịch Bắc Ninh - http://www.bacninhtrade.com.vn -
Thông tin mô tả: Nội dung website cung cấp thông tin về Thương mại, Du lịch , hồ sơ doanh nghiệp của tỉnh, thông tin thời sự địa phương, các điểm du lịch, văn hóa, làng nghề....tỉnh Bắc Ninh. Hỗ trợ các doanh nghiệp giao dịch mua bán, giới thiệu sản phẩm.
Ngày đăng ký: Sat, 13 Mar 2010 10:51:08 GMT
 
Sửa thông tin 
[X] Close
Sao nhí