• Hải Khánh

Bản tin Nhượng quyền thương mại Việt Nam

Logo: Bản tin Nhượng quyền thương mại Việt Nam
Tên website: Bản tin Nhượng quyền thương mại Việt Nam - http://www.vietfranchise.com -
Thông tin mô tả: Là hệ thống thông tin về nhượng quyền thương mại (franchise) tại Việt Nam. Giới thiệu tất cả các doanh nghiệp nhượng quyền tại Việt nam, cũng như ở nước ngoài. Cung cấp tin tức liên quan đến hoạt động nhượng quyền (mua, bán franchising).
Ngày đăng ký: Sat, 13 Mar 2010 10:50:45 GMT
 
Sửa thông tin