• Hải Khánh

Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ Doanh nghiệp

Logo: Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ Doanh nghiệp
Tên website: Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ Doanh nghiệp - http://www.bpsc.com.vn -
Thông tin mô tả: Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp (BPSC) vừa và nhỏ, đồng thời cung cấp các dịch vụ tư vấn phát triến cho các tổ chức Chính phủ và phi chính phủ
Ngày đăng ký: Sat, 13 Mar 2010 10:49:59 GMT
 
Sửa thông tin