• Hanoi Elite hotel

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hà Nội

Logo: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hà Nội
Tên website: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hà Nội - http://www.hatrade.com -
Thông tin mô tả: Là cơ quan của Thành phố Hà Nội thuộc Sở Thương mại có chức năng tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp như: Cung cấp thông tin thương mại, bạn hàng đối tác, chính sách pháp luật... tổ chức hội chợ triển lãm trong và ngoài nước,
Ngày đăng ký: Sat, 13 Mar 2010 10:46:56 GMT
 
Sửa thông tin 
[X] Close
Sao nhí