• Hải Khánh

Dự án hỗ trợ phát triển hợp tác xã (AID-Coop)

Logo: Dự án hỗ trợ phát triển hợp tác xã (AID-Coop)
Tên website: Dự án hỗ trợ phát triển hợp tác xã (AID-Coop) - http://aid-coop.gret.org.vn -
Thông tin mô tả: Dự án Aid-Coop do Liên minh châu Âu và Cộng hoà Pháp tài trợ tác động tại 3 tỉnh phía Bắc Việt Nam : Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Ninh Bình. Tổ chức GRET - tổ chức phi chính phủ của Cộng hòa Pháp và Vụ Hợp tác xã Bộ Kế hoạch đầu tư là các đối tác
Ngày đăng ký: Sat, 13 Mar 2010 10:42:22 GMT
 
Sửa thông tin