• Hải Khánh

Dự án Hành Lang Xanh

Logo: Dự án Hành Lang Xanh
Tên website: Dự án Hành Lang Xanh - http://www.huegreencorridor.org -
Thông tin mô tả: Dự án Hành lang xanh là một dự án bốn năm do chương trình WWF Việt Nam và Chi cục kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện với sự tài trợ của Ngân hàng thế giới – Quỹ môi trường toàn cầu, WWF, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và SNV...
Ngày đăng ký: Sat, 13 Mar 2010 10:40:59 GMT
 
Sửa thông tin