• Hải Khánh

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP

Logo: Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP
Tên website: Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP - http://www.undp.org.vn -
Thông tin mô tả: Bao gồm cả tiếng Anh và tiếng Việt giới thiệu các dự án phát triển kinh tế, xã hội của UNDP tại Việt Nam.
Ngày đăng ký: Sat, 13 Mar 2010 10:37:02 GMT
 
Sửa thông tin