• Hải Khánh

Hội quốc tế ngữ Hà Nội

Logo: Hội quốc tế ngữ Hà Nội
Tên website: Hội quốc tế ngữ Hà Nội - http://hanea.vnn.vn -
Thông tin mô tả: Thông tin về 990 năm Thăng Long - Hà Nội được trình bày bằng hai thứ tiếng (tiếng Việt, Esperanto)
Ngày đăng ký: Fri, 12 Mar 2010 22:15:16 GMT
 
Sửa thông tin