• Hải Khánh

Website của Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Logo: Website của Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Tên website: Website của Mặt trận tổ quốc Việt Nam - http://www.mattran.org.vn -
Thông tin mô tả: Web site cung cấp thông tin về lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, các văn bản pháp luật về MTTQ VN, các thông tin về hoạt động lớn của MT, chương trình hành động trong tháng, kinh nghiệm thực hiện các cuộc vận động nhân dân của MT các cấp, cùng các bài viết mang tính xã hội khác.
Ngày đăng ký: Fri, 12 Mar 2010 22:14:52 GMT
 
Sửa thông tin