• Hải Khánh

HỒNG ÂN THIÊN CHÚA

Logo: HỒNG ÂN THIÊN CHÚA
Tên website: HỒNG ÂN THIÊN CHÚA - http://www.honganthienchua.org -
Thông tin mô tả: Phòng Hồng Ân Thiên Chúa thiết lập chương trình đọc kinh, chia sẻ Lời Chúa hằng ngày; hát thánh ca với kho nhạc midi, karaoke; và nhiều chuyên mục khác.
Ngày đăng ký: Fri, 12 Mar 2010 14:59:20 GMT
 
Sửa thông tin