• Hải Khánh

Diễn đàn nhắn tìm Đồng đội

Logo: Diễn đàn nhắn tìm Đồng đội
Tên website: Diễn đàn nhắn tìm Đồng đội - http://www.nhantimdongdoi.org -
Thông tin mô tả: Đây là một diễn đàn trao đổi thông tin về mộ liệt sỹ. (Đăng ký tìm mộ liệt sỹ, hoặc đăng kí tìm thân nhân liệt sỹ...). Các thông tin văn bản pháp luật đối với các gia đình chính sách, các tin tức nhân đạo ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam....Kí tên vì công lý với 8 ngôn ngữ: Anh, Pháp, Đức, ý, Nhât. Hàn Quốc.
Ngày đăng ký: Fri, 12 Mar 2010 14:18:25 GMT
 
Sửa thông tin