• Hải Khánh

Nhà Văn Hoá thanh niên TP HCM

Logo: Nhà Văn Hoá thanh niên TP HCM
Tên website: Nhà Văn Hoá thanh niên TP HCM - http://www.nvhtn.org.vn -
Thông tin mô tả: Thông tin giới thiệu Nhà văn hoá, các thông tin về chính trị xã hội, khoa học, văn hoá, thể thao; các lớp học, đội nhóm; trang web còn là nơi gặp gỡ của các bạn thanh niên qua mục Diễn đàn bạn trẻ.
Ngày đăng ký: Fri, 12 Mar 2010 14:14:15 GMT
 
Sửa thông tin