• Hải Khánh

Tranh Ốc Việt Nam

Logo: Tranh Ốc Việt Nam
Tên website: Tranh Ốc Việt Nam - http://shellpicture.com -
Thông tin mô tả: Giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật độc đáo được ghi nhận là kỷ lục Việt Nam - Lần đầu tiên xuất hiện tranh ghép ốc với hình dáng và màu sắc tự nhiên của hàng triệu vỏ ốc
Ngày đăng ký: Fri, 12 Mar 2010 11:45:24 GMT
 
Sửa thông tin