• Hải Khánh

Công ty Dịch vụ Thương mại số 1

Logo: Công ty Dịch vụ Thương mại số 1
Tên website: Công ty Dịch vụ Thương mại số 1 - http://www.trasco.com.vn -
Thông tin mô tả: Hợp tác cùng các Công ty Dệt May để sản xuất các mặt hàng dệt may phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước.
Ngày đăng ký: Fri, 12 Mar 2010 10:17:45 GMT
 
Sửa thông tin