• Hải Khánh

Bao Jumbo, Bao Container, PP Bulkbags, FIBCs, Big Bag

Logo: Bao Jumbo, Bao Container, PP Bulkbags, FIBCs, Big Bag
Tên website: Bao Jumbo, Bao Container, PP Bulkbags, FIBCs, Big Bag - http://www.htbulkbags.com -
Thông tin mô tả: Chuyên thiết kế và sản xuất Bao Jumbo tải trọng từ 200 - 2,000kgs. Xin vui lòng liên hệ: Công ty TNHH Bao Bì Hoàng Thành Lô 30, đường số 7, KCN Tân Đức - Đức..
Ngày đăng ký: Fri, 12 Mar 2010 10:07:43 GMT
 
Sửa thông tin