• Hải Khánh

(CTY KOREA) CHEST,SHOULDER PAD, Sleeve Head, Waist Band..

Logo: (CTY KOREA) CHEST,SHOULDER PAD, Sleeve Head, Waist Band..
Tên website: (CTY KOREA) CHEST,SHOULDER PAD, Sleeve Head, Waist Band.. - http://www.youngwoovina.tk -
Thông tin mô tả: CTY YOUNG WOO VINA Chuyên về nguyên phụ liệu may mặc, đặc biệt phục vụ cho ngành VEST, Jacket... WWW.youngwoovina.tk Người Liên hệ: LƯƠNG THANH SƠN ( 0909.549.145 )...
Ngày đăng ký: Fri, 12 Mar 2010 10:03:31 GMT
 
Sửa thông tin