• Hải Khánh

Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Hồng Tấn

Logo: Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Hồng Tấn
Tên website: Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Hồng Tấn - http://www.sofamagic.com.vn -
Thông tin mô tả: Chuyên về các công việc làm sofa, rèm cửa, đồ gỗ nội thất, ... Tham gia thiết kế và cung cấp cấp các sản phẩm Sofa, rèm cửa, thảm, đồ gỗ, .... cho nhiều công trình, nhà ở, đại sứ quán, cũng như các đối tác khác ở nước ngoài. Cung cấp ghế hội trường cho Rạp hát Tuổi Trẻ, Rạp xiếc Trung Ương, và Fafilm vườn điện ảnh,..
Ngày đăng ký: Fri, 12 Mar 2010 09:37:16 GMT
 
Sửa thông tin