• Hanoi Elite hotel

Phần mềm có bản quyền CAD/CAM/CAE/GIS

Logo: Phần mềm có bản quyền CAD/CAM/CAE/GIS
Tên website: Phần mềm có bản quyền CAD/CAM/CAE/GIS - http://www.vietcad.com.vn -
Thông tin mô tả: Cung cấp các phần mềm có bản quyền như AutoCAD, Architectural Desktop, Inventor, Autodesk VIZ, 3DS Max... của hãng Autodesk, Discreet. Các phần mềm tính toán kết cấu, quy hoạch, bản đồ - GIS. Các phầm mềm hỗ trợ gia công cơ khí EdgeCAM; cung cấp các giải pháp mô phỏng động học...
Ngày đăng ký: Thu, 11 Mar 2010 10:24:37 GMT
 
Sửa thông tin 
[X] Close
Sao nhí