• Hải Khánh

Giải pháp chấm công, an ninh, camera

Logo: Giải pháp chấm công, an ninh, camera
Tên website: Giải pháp chấm công, an ninh, camera - http://azarole.com -
Thông tin mô tả: Cung cấp giải pháp quản lý nhân sự-công-lương, Thẻ nhân viên, Thẻ Vip, máy chấm công, kiểm soát an ninh - access control, camera, tổng đài thoại IP, mạng....
Ngày đăng ký: Wed, 10 Mar 2010 14:30:07 GMT
 
Sửa thông tin