• Hải Khánh

Thiết kế quảng cáo, Card, Website, Mạng

Logo: Thiết kế quảng cáo, Card, Website, Mạng
Tên website: Thiết kế quảng cáo, Card, Website, Mạng - http://ngonhaidang.com -
Thông tin mô tả: Tư vấn và triển khai các ứng dụng CNTT trong quản lý và phát triển doanh gnhiệp ( Domain + Hosting, Website, Phần mềm, mạng máy tính doanh nghiệp, hệ thống camera...)
Ngày đăng ký: Wed, 10 Mar 2010 14:28:52 GMT
 
Sửa thông tin