• Hải Khánh

Công ty Công nghiệp Thủy sản (Seameco)

Logo: Công ty Công nghiệp Thủy sản (Seameco)
Tên website: Công ty Công nghiệp Thủy sản (Seameco) - http://www.seameco.com.vn -
Thông tin mô tả: Thiết kế, đóng mới tàu thuyền; cung ứng máy móc thiết bị; chế biến thủy sản; dịch vụ cầu cảng
Ngày đăng ký: Tue, 09 Mar 2010 17:31:04 GMT
 
Sửa thông tin