• Hải Khánh

DNTN Thuỷ sản Ha Giang

Logo: DNTN Thuỷ sản Ha Giang
Tên website: DNTN Thuỷ sản Ha Giang - http://www.hagiangseafood.com -
Thông tin mô tả: Doanh nghiệp chúng tôi chuyên kinh doanh, sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng thuỷ hải sản đông lạnh
Ngày đăng ký: Tue, 09 Mar 2010 17:29:43 GMT
 
Sửa thông tin