• Hải Khánh

Giới thiệu

Logo: Giới thiệu
Tên website: Giới thiệu - http://totdonghandicraft.com.vn -
Thông tin mô tả: Thành lập năm 1990, đại diện tại Hà Tây với các sản phẩm làm từ mây tre đan. Sản phẩm đã xuất khẩu đến nhiều quốc gia trên thế giới.
Ngày đăng ký: Tue, 09 Mar 2010 17:00:06 GMT
 
Sửa thông tin