• Hải Khánh

Công Ty Cổ Phần KHÁNH ĐÔNG

Logo: Công Ty Cổ Phần KHÁNH ĐÔNG
Tên website: Công Ty Cổ Phần KHÁNH ĐÔNG - http://www.khanhdong.com -
Thông tin mô tả: Khu công nghiệp - cho thuê kho bãi ,nhà xưởng-kinh doanh bất động sản-mua bán online-xây dựng-xuất nhập khẩu-dịch vụ tài chính , ngân hàng
Ngày đăng ký: Tue, 09 Mar 2010 16:50:14 GMT
 
Sửa thông tin