• Hải Khánh

Hóa chất xử lý nước

Logo: Hóa chất xử lý nước
Tên website: Hóa chất xử lý nước - http://www.gtg-chemical.com -
Thông tin mô tả: GTG Chemical chuyên về lĩnh vực xử lý nước cho hệ thống nồi hơi, hệ thống lạnh, hệ thống nước tinh khiết, nước cấp công nghiệp, nước sinh hoạt và nước thải
Ngày đăng ký: Tue, 09 Mar 2010 16:49:49 GMT
 
Sửa thông tin