• Hải Khánh

Khu công nghiệp Nhựt Chánh Long An

Logo: Khu công nghiệp Nhựt Chánh Long An
Tên website: Khu công nghiệp Nhựt Chánh Long An - http://khu-cong-nghiep.com -
Thông tin mô tả: Khu công nghiệp Nhựt Chánh được đánh giá là một trong những thành phố Khu công nghiệp và Khu dân cư lớn mạnh trong cả nước.
Ngày đăng ký: Tue, 09 Mar 2010 16:47:41 GMT
 
Sửa thông tin