• Hải Khánh

Khách sạn Bảo Sơn

Logo: Khách sạn Bảo Sơn
Tên website: Khách sạn Bảo Sơn - http://www.baosonhotel.com -
Thông tin mô tả: Welcome to Bao Son Four Star International Hotel. Hanoi's newest international hotel offers a perfect setting for business and pleasure. The best choice for businessmen and tourists to stay in Hanoi.
Ngày đăng ký: Tue, 09 Mar 2010 08:46:48 GMT
 
Sửa thông tin