• Hải Khánh

Khách sạn Sofitel Plaza

Logo: Khách sạn Sofitel Plaza
Tên website: Khách sạn Sofitel Plaza - http://www.sofitel.com -
Thông tin mô tả: Giới thiệu: Đặt tại Số 1, Thống Nhất, Ba Đình, Hà Nội. Khách sạn Sofitel Plaza là một khách sạn lớn, có thương hiệu, nổi tiếng thế giới. Địa điểm
Ngày đăng ký: Tue, 09 Mar 2010 08:35:26 GMT
 
Sửa thông tin