• Hải Khánh

KHÁCH SẠN NOVOTEL GARDEN PLAZA SAIGON

Logo: KHÁCH SẠN NOVOTEL GARDEN PLAZA SAIGON
Tên website: KHÁCH SẠN NOVOTEL GARDEN PLAZA SAIGON - http://www.novotel.com -
Thông tin mô tả: KHÁCH SẠN NOVOTEL GARDEN PLAZA SAIGON
Ngày đăng ký: Tue, 09 Mar 2010 08:34:59 GMT
 
Sửa thông tin