• Hải Khánh

Kem Ngon, Quán Kem Hà Nội - Hải Phòng

Logo: Kem Ngon, Quán Kem Hà Nội - Hải Phòng
Tên website: Kem Ngon, Quán Kem Hà Nội - Hải Phòng - http://dreamcones.com.vn -
Thông tin mô tả: Thương hiệu kem Dream Cones được sáng lập bởi ngài Michael Greenwald, từng tốt nghiệp tại Paris, nơi nổi tiếng hàng đầu thế giới về đào tạo chuyên gia.
Ngày đăng ký: Tue, 09 Mar 2010 08:14:27 GMT
 
Sửa thông tin