• Hải Khánh

Công ty TNHH Giải pháp Kinh doanh Alenu IT (Alenu IT Business Solution Co., LTD)

Logo: Công ty TNHH Giải pháp Kinh doanh Alenu IT (Alenu IT Business Solution Co., LTD)
Tên website: Công ty TNHH Giải pháp Kinh doanh Alenu IT (Alenu IT Business Solution Co., LTD) - http://alenu-it.com -
Thông tin mô tả: SAP Business One – ERP for SMEs • SAP Business One for Process manufacturing • SAP Business One for Discrete manufacturing • SAP Business One for Retail and Distribution and Trading • SAP Business One for Engineering, Construction and Operation
Ngày đăng ký: Tue, 30 Jul 2013 12:02:16 GMT
 
Sửa thông tin