• Hải Khánh

Công ty CP Phần mềm Liên Kết Sáng Tạo

Logo: Công ty CP Phần mềm Liên Kết Sáng Tạo
Tên website: Công ty CP Phần mềm Liên Kết Sáng Tạo - http://linkq.com.vn -
Thông tin mô tả: Công ty CP phần mềm Liên Kết Sáng Tạo hoạt động trong các lĩnh vực Sản xuất, kinh doanh phần mềm quản lý doanh nghiệp Nghiên cứu, triển khai giải pháp Công nghệ thông tin Đầu tư, tư vấn, tư vấn chuyển giao CNTT Đầu tư phát triển công nghệ cao
Ngày đăng ký: Tue, 23 Jul 2013 10:39:07 GMT
 
Sửa thông tin