• Hải Khánh

Công ty Phần mềm Chuyên nghiệp Việt Nam

Logo: Công ty Phần mềm Chuyên nghiệp Việt Nam
Tên website: Công ty Phần mềm Chuyên nghiệp Việt Nam - http://www.softprovietnam.com -
Thông tin mô tả: Công ty Phần mềm Chuyên nghiệp Việt Nam chuyên cung cấp các giải pháp phần mềm quản lý bán hàng, quản lý nhà hàng, quản lý khách sạn, quản lý trung tâm beauty & spa, quản lý nhân sự tiền lương...
Ngày đăng ký: Thu, 08 Sep 2011 13:35:12 GMT
 
Sửa thông tin