• Hải Khánh

Công ty CP Công nghệ Mặt Trời Đỏ

Logo: Công ty CP Công nghệ Mặt Trời Đỏ
Tên website: Công ty CP Công nghệ Mặt Trời Đỏ - http://redsuncorp.vn -
Thông tin mô tả: Công ty Cổ phần Công nghệ Mặt Trời Đỏ (RedsunCorp) là doanh nghiệp hoạt động trong ngành sản xuất và phát triển phần mềm. RedsunCorp cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ như: phần mềm quản trị doanh nghiệp, phầm mềm quản lý kế toán, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản lý điểm bán hàng, phần mềm quản lý kho, các phần mềm được đặt hàng; dịch vụ quản trị mạng, dịch vụ bảo trì máy tính, dịch vụ thiết kế website, cung cấp bản quyền của các phần mềm diệt virus...
Ngày đăng ký: Tue, 21 Jun 2011 12:07:24 GMT
 
Sửa thông tin