• Hải Khánh

Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà

Logo: Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
Tên website: Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà - http://www.hhsc.com.vn -
Thông tin mô tả: Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà được thành lập tháng 04 năm 2005, với mục tiêu chiến lược là thúc đẩy việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý và giảng dạy trong các trường học ở Việt Nam. Từ một nhóm các kỹ sư chuyên nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (nhóm ITEG-VN thành lập năm 2000)
Ngày đăng ký: Thu, 10 Feb 2011 08:38:50 GMT
 
Sửa thông tin