• Hải Khánh

Công Ty TNHH Kỷ Nguyên Vàng

Logo: Công Ty TNHH Kỷ Nguyên Vàng
Tên website: Công Ty TNHH Kỷ Nguyên Vàng - http://www.dulieuvieclam.com -
Thông tin mô tả: 1. Tuyển dụng nhân sự cao cấp, 2. Đăng tuyển dụng online và Tìm hồ sơ ứng viên trên ngân hàng dữ liệu của dulieuvieclam.com 3. Outsourcing ( Quản lý tiền lương, tính và chi trả lương, BHXH &YT,thuế thu nhập cá nhân, cho thuê nhân sự tạm thời,...) 4. Tư vấn đào tạo Nhân sự ( của các vị trí Sales, Marketing…) 5. Xây dụng cơ cấu tổ chức nhân sự, tái cấu trúc nhân sự hiệu quả,
Ngày đăng ký: Mon, 25 Oct 2010 16:39:31 GMT
 
Sửa thông tin