• Hải Khánh

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Logo: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Tên website: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - http://www.baotangmythuat.vn -
Thông tin mô tả: Giới thiệu về tổ chức và hoạt động của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, đặc biệt là hệ thống trưng bày thường trực, các cuộc trưng bày chuyên đề và lưu động ở trong nước và nước ngoài, các tác phẩm và tác giả tiêu biểu của mỹ thuật hiện đại Việt Nam..
Ngày đăng ký: Sun, 14 Mar 2010 15:27:15 GMT
 
Sửa thông tin