• Hải Khánh

Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh

Logo: Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh
Tên website: Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh - http://www.hcmc-museum.edu.vn -
Thông tin mô tả: Giới thiệu chung về bảo tàng và các chủ đề trưng bày
Ngày đăng ký: Sun, 14 Mar 2010 15:26:50 GMT
 
Sửa thông tin