• Hải Khánh

Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Thuỵ Sĩ

Logo: Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Thuỵ Sĩ
Tên website: Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Thuỵ Sĩ - http://www.swisscontact.org.vn -
Thông tin mô tả: Swisscontact - Tổ chức hợp tác kỹ thuật Thuỵ Sĩ. Dự án trực thuộc: Dự án Tăng cường các Trung tâm Dạy nghề (SVTC)
Ngày đăng ký: Sat, 13 Mar 2010 10:38:15 GMT
 
Sửa thông tin