• Hải Khánh

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ

Logo: Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ
Tên website: Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ - http://www.vietnamembassy-usa.org -
Thông tin mô tả: Với những thông tin ngoại giao của Việt nam với nước ngoài, tuyên bố của Bộ ngoại giao, kho thông tin về đời sống văn hoá tinh thần của người Việt Nam.
Ngày đăng ký: Sat, 13 Mar 2010 10:34:25 GMT
 
Sửa thông tin