• Hải Khánh

Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh

Logo: Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh
Tên website: Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh - http://usembassy.state.gov/uscongenhcmc -
Thông tin mô tả: Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng ký: Sat, 13 Mar 2010 10:33:36 GMT
 
Sửa thông tin