• Hải Khánh

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Logo: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Tên website: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội - http://www.ulis.vnu.edu.vn -
Thông tin mô tả: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội là trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín về ngôn ngữ, quốc tế học và một số ngành liên quan. Trường đóng góp vào sự phát triển của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của xã hội theo chuẩn quốc tế. Trường coi trọng tính năng động, sáng tạo, trung thực, tinh thần trách nhiệm, khả năng sống và làm việc trong môi trường cạnh tranh đa văn hóa
Ngày đăng ký: Sat, 06 Mar 2010 09:42:23 GMT
 
Sửa thông tin