• Hải Khánh

Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Logo: Trường Đại học Quốc gia Hà Nội
Tên website: Trường Đại học Quốc gia Hà Nội - http://www.vnu.edu.vn -
Thông tin mô tả: Đại học Quốc gia Hà Nội (tên giao dịch bằng tiếng Anh: Vietnam National University, Hanoi; viết tắt là VNU) là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam
Ngày đăng ký: Sat, 06 Mar 2010 09:41:51 GMT
 
Sửa thông tin